Vi hilser Seacon velkommen som ny sponsor for Elvis Festivalen

Seacon er et selskap som driver maritim prosjektering, og innehar tverrfaglig kompetanse innen fartøy, fiskeri og maritim v irksomhet generelt.
Seacon er sentralt lokalisert i Måløy, med skipsleia rett utenfor kontorvinduene.
Området i og rundt Måløy har lange tradisjoner innenfor verft, fiskeri og servicefunksjoner for maritim næring.
Teamet i Seacon utgjør et ungt og nyskapende miljø, med evner til å se nye løsninger, både innen design og funksjon.
Seacon satser stort på å ta i bruk det siste innenfor teknologi, og er langt fremme i å ta i bruk 3D modellering i alle deler av prosjekteringen.
Selskapet legger stor vekt på å samarbeide med lokale bedrifter i det voksende tekniske miljøet i Måløy - området , hvor man finner en allsidig kompetanse på et høyt nivå.

Øvrige nyheter 2018