Internasjonalt stjernegalleri 2017

Vi presenterer årets internasjonale stjernegalleri av artister til årets Elvisfestival.

Tim Welch (USA) og Gordon Hendricks (UK). Begge var opprinnelig booket for den store 40 års markeringen i Memphis, men det har lyktes oss å få de hit til Måløy.
Tim er i Norge for føste gang, mens Gordon var her i fjor og har takket ja til å komme tilbake. Tim er fra Las Vegas og har holdt Elvisshow der i 17 år. Han brukes også til å promotere Las Vegas som "Elvis by". De siste 5 årene har han holdt sitt eget elvisshow "All Shook Up" i Las Vegas.
Gordon Hendricks var som sagt her i fjor og la igjen et solid inntrykk hos de fleste som fikk oppleve han. Han har en fantastisk stemme og er en stor "publikumsfrier".
Du får oppleve både Tim og Gordon under hele festivalen. Fra kirkekonserten "Elvis in Church" på torsdag og til sine egne show både fredag og lørdag i festivalteltet "Graceland".

Eddy Popescu (UK) kommer også til Norge og Måløy for første gang. Eddy ble kåret til Europas beste Elvis Gospel artist i 2014. Han får du selvfølgelig høre under kirkekonserten "Elvis in Church", samt i festivalteltet "Graceland" fredag og lørdag.

Paul Kaye (UK) kommer til Måløy og Elvisfestivalen med sitt eget show for første gang. Paul er "Roy Orbison tribute artist", og vi tror han kommer til å servere noen skikkelige "trykkare" til de på dansegulvet. Hvem husker vel ikke "Only the Lonely", "Crying" og "Oh, Pretty Woman". Paul lover å gi 100% på scenen. Vi gleder oss!

Zelimir kommer til Måløy for 3'dje året på rad, og trenger vel ingen nærmere presentasjon. Zelimir liker seg så godt at han har uttalt at Måløy er blitt hans "andre hjem". Han er et fyrverkeri på scenen og vil, som i fjor, avslutte kvelden fredag og lørdag med sitt fargerike show.

Vi vil i en senere artikkel presentere det nasjonale og lokale stjernegalleriet av artister.

Du må allerede nå merke ut disse 3 dagene i kalenderen. Du vil få en fantastisk opplevelse i Måløy under denne festivalen!

Introducing this year's International star gallery of artists for this year's Elvis Festival.

Tim Welch (USA) and Gordon Hendricks (UK). Both were originally booked for the big 40 year anniversary in Memphis, but we have succeeded in getting them to Maloy.
Tim is in Norway for the first time, while Gordon was here last year and look forward to come back. Tim is from Las Vegas and has held Elvis Show there in 17 years. He is also used to promote Las Vegas as "Elvis city". The last 5 years he has held his own elvis-show "All Shook Up" in Las Vegas.
Gordon Hendricks was here last year and left a solid impression with most people who got to see and listen to him. He has an amazing voice and is a great entertainer.
You get to experience both Tim and Gordon during the entire festival. From the church concert "Elvis in Church" on Thursday and to their own shows on both Friday and Saturday in the festival tent "Graceland".

Eddy Popescu (UK) will be in Norway and Maloy for the first time. Eddy was named Europe's best Elvis Gospel artist in 2014. You will hear him in the church concert "Elvis in Church", and in the festival tent "Graceland" Friday and Saturday.

Paul Kaye (UK) will enter Maloy and Elvis Festival with his own show for the first time. Paul is a "Roy Orbison tribute artist," and we think he's going to serve some real "tight dancing" to the dance floor. Who does not remember "Only the Lonely," "Crying" and "Oh, Pretty Woman." Paul promises to give 100% on stage. We look forward to hear and see him!

Zelimir returns to Maloy for the 3'rd year in a row, and needs no introduction. Zelimir like himself so well that he has stated that Maloy has become his "second home". He is a fireworks display on the stage and will, like last year, end the night Friday and Saturday with his colorful show.

We will in a later article be presenting the national and local star gallery of artists.

You really have to mark out these three days in the calendar. You will have a wonderful experience in Maloy during this festival!

Øvrige nyheter 2018